ΑΠΟΝΟΜΗ / ΕΚΘΕΣΗ 2017

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ / ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΦΟΥΑΓΙΕ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ