ΑΠΟΝΟΜΗ / ΕΚΘΕΣΗ 2019

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ / ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΦΟΥΑΓΙΕ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ