ΑΠΟΝΟΜΗ / ΕΚΘΕΣΗ 2018

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ / ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΦΟΥΑΓΙΕ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ